สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 10 อัตรา


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

เศรษฐกรปฏิบัติการ

 • วุฒิ : ป.ตรี จำนวน 5 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • วุฒิ : ป.โท จำนวน 5 อัตรา
  • เงินเดือน : 17,500 – 19,500 บาท
   • สาขา เศรษฐศาสตร์/บัญชี/บริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • มีผลคะแนนการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์