โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 33 อัตรา


โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 33 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเวชกิจฉุกเฉิน
 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 25 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบริการ ( พนักงานขับรถยนต์ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • พนักงานประจำตึก
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ ( นับจนถึงวันปิดรับสมัคร )

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์