กองทัพบก รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เสมียน สังกัด หน่วยสัสดี 100 อัตรา


กองทัพบก รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เสมียน สังกัด หน่วยสัสดี 100 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เสมียน สายงานสัสดี
  • จำนวน : 100 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์