คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2563
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : พิจารณาตามคุณวุฒิ
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น,ตอนปลาย ปวช. ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์