กรมโยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • สถาปนิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาโยธา ,การก่อสร้าง ,สำรวจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์