สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ 49 ตำแหน่ง 958 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการจำนวน 49 ตำแหน่ง 958 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ตำแหน่งทั่วไป ระดับปฎิบัติงาน 26 ตำแหน่ง 743 อัตรา

 • เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงานจำนวน 9 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน130 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานจำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานจำนวน 5 อัตรา
 • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
 • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานเทศกิจปฏิบัติงานจำนวน 10 อัตรา
 • พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
 • พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
 • โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ตำแหน่งวิชาการ ระดับปฎิบัติการ 23 ตำแหน่ง 215 อัตรา

 • เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
 • นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
 • นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
 • นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน1 อัตรา
 • นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
 • มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
 • นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
 • นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 • นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
 • วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
 • สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • ตำแหน่งทั่วไป ระดับปฎิบัติงาน
  • วุฒิ ปวช. ,ปวท. หรือเทียบเท่า : 9,400 – 10,840 บาท
  • วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า : 11,500 บาท
 • ตำแหน่งวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
  • วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า : 15,000 – 15,800 บาท
 • สำหรับ พนักงานป้องกันและสาธารณภัย ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 5,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมตามแต่ละตำแหน่งที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (เฉพาะบางตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ หรือของกรุงเทพฯในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์