กรมอนามัยที่ 9 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา


กรมอนามัยที่ 9 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์