สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 1 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 24 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • 18,000 บาท

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาอุตสาหกรรมศิลป์,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ,อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือปฏิบัติการสอน

ปฏิบัติงานที่

 • วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์