สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี รับสมัครเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาพยาบาลศาสตร์
  • ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์