กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสหกรณ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์, บัญชี, บริหารธุรกิจ เกี่ยวกับเกษตร
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,280 – 13,800 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิ
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ,ปวท. และ ปวส.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์