กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า,โยธา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 17 จำนวน 5 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า,โยธา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 17 จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 17
   • แขวงทางหลวงกระบี่
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา สาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • เป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 17
   • แขวงทางหลวงกระบี่ 1 อัตรา
   • แขวงทางหลวงพังงา 1 อัตรา
   • แขวงทางหลวงตรัง 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
   • เป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 17 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์