กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า 681 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า 681 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานพิทักษ์ป่า
    • จำนวน : 681 อัตรา ( อัตราตำแหน่งว่างตามหน่วยงานต่างๆ จะระบุในเอกสารเพิ่มเติม )
    • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถ
  • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

  • มีความชำนาญในภูมิประเทศ สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และการเดินป่า เคยปฏิบัติงานด้านนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์