กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล สังกัด สำนักพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 1 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล สังกัด สำนักพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิชาการสัตวบาล
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาทางสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ เพชรบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 10 – 17 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์