กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 29 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ
   • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สุพรรณบุรี ในวันเวลาราชการเท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์