กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 17 กรกฎาคม 2563

นักจัดการงานทั่วไป

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

นักวิชาการการเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์

นักพัฒนาสังคม

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์