กรมควบคุมโรค รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา


กรมควบคุมโรค รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 11 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,010 – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมหรือสาธารณสุขศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์