สำนักงานสาธารณสุขอ่างทอง เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 2อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 2อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,000-23,100 / 21,610-23,780 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 1 อัตรา
   • กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
  • และ ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ชั้น 6 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอ่างทอง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์