สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 ตำแหน่ง 17 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 ตำแหน่ง 17 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-15 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • สังกัด – กลุ่มการคลัง
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
   • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • สังกัด – กลุ่มแผนงาน
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • สังกัด
   • กลุ่มเลขาธิการกรม 1 อัตรา
   • ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • จำนวน 2 อัตรา
  • สังกัด – หน่วยตรวจสอบภายใน
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
   • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • นักวิชาการศึกษา
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • สังกัด
   • หน่วยศึกษานิเทศก์ 1 อัตรา
   • สถาบันการศึกษาทางไกล 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • สังกัด – กลุ่มการเจ้าหน้าที่
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • วิศวกร
  • จำนวน 2 อัตรา
  • สังกัด
   • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง) 1 อัตรา
   • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • สังกัด – กลุ่มการคลัง
  • อัตราค่าตอบแทน – 11,280/13,010/13,800 บาท ขึ้นกับวุฒิ
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส.
   • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน 3 อัตรา
  • สังกัด
   • กลุ่มเลขาธิการกรม 1 อัตรา
   • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง) 1 อัตรา
   • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 10,430/11,280/13,010/13,800 บาท ขึ้นกับวุฒิ
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. หรือปวท. หรือปวส.
   • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์