กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สังกัดสํานักงานทางหลวงที่ 16


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตราสังกัดสํานักงานทางหลวงที่ 16

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 14 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ :พนักงานธุรการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับ :พนักงานโยธา

 • จำนวน 8 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง / สำรวจ /โยธา /เขียนแบบ ,สถาปัตยกรรม ,เทคนิควิศวกรรมโยธา /สำรวจ /สถาปัตยกรรม

สังกัด สํานักงานทางหลวงที่ 16 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • พนักงานธุรการ
 • พนักงานโยธา
  • แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
  • แขวงทางหลวงพัทลุง
  • แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
  • แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
  • แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สํานักงานทางหลวงที่ 16 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์