กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 90 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 90 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
  • จำนวน : 90 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท หรือ 11,500-12,650 บาท ขึ้นกับวุฒิสมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ทุกสาขาวิชา
   • เพศชาย ร่างกายแข็งแรง
   • สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
   • รอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
   • หากส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลมเมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบภาค ก.ของสำนักงานก.พ.ในระดับเดียวกับวุฒิสมัคร หรือสูงกว่า

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์