รพ.ลี้ รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 21 อัตรา


รพ.ลี้ รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 21 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานรักความปลอดภัย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • คนสวน
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หมอนวดแผนไทย
  • จำนวน : 16 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 100 บาทต่อราย
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลลี้ จังหวัด ลำพูน ในวันและราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 23 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์