กรมพลศึกษา รับสมัครเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาโยธา , สำรวจ, การก่อสร้าง
 • นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล, โยธา, เทคนิคสถาปัตยกรรม, การก่อสร้าง
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์