กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 36 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 36 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 6 – 27 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 • จำนวน : 6 คน
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 คน
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือเกี่ยวข้องตามที่กำหนด
  • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกับคุณวุฒิหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 30 คน
 • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 คน
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงิน การธนาคาร เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือบริหารธุรกิจ ตามที่กำหนด
  • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกับคุณวุฒิหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์