กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 36 อัตรา

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 36 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

  • 6 – 27 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

  • จำนวน : 6 คน
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 คน
  • คุณสมบัติ
    • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือเกี่ยวข้องตามที่กำหนด
    • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกับคุณวุฒิหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

  • จำนวน : 30 คน
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 คน
  • คุณสมบัติ
    • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลาย ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงิน การธนาคาร เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือบริหารธุรกิจ ตามที่กำหนด
    • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกับคุณวุฒิหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์