มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี ,การจัดการ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ศึกษา ,นิติศาสตร์ ,รัฐประศาสนศาสตร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์