ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา


ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเท่าด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์