หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร 4 อัตรา


หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 18 – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 4 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

  • ทดสอบภาควิชาการ
  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลพลเรือนเพศชาย (ทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการ) ไม่รับสมัครทหารกองหนุนซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครได้ที่ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์