บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • หัวหน้าส่วนกฎหมายและบริหารสัญญา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายอำนวยการ ประจำสำนักงานใหญ่ หลักสี่
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชานิติศาสตร์
   • เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 35 ถึง 45 ปี
   • มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในงานกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนพิจารณาทางแพ่ง กระบวนพิจารณาทางอาญา การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา การดำเนินขั้นตอน กระบวนการฟ้องศาล และการแก้ฟ้อง และมีประสบการณ์ระดับหัวหน้าส่วนอย่างน้อย 3 ถึง 5 ปีขึ้นไป โดยมีหนังสือรับรอง
   • มีใบอนุญาตการว่าความ หรือใบเนติบัณฑิตสภา
 • หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายอำนวยการ ประจำสำนักงานใหญ่ หลักสี่
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
   • มีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุ และด้านกฎระเบียบขององค์กรภาครัฐ หรือด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ 1 ถึง 3 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
   • ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP)

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์