คณะกรรมการศึกษาธิการฉะเชิงเทรา รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 102 อัตรา


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 102 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้ช่วย

วิชาเอก

 • คณิตศาสตร์ 15 อัตรา
 • ภาษาไทย 13 อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ 22 อัตรา
 • ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
 • ภาษาเกาหลี 1 อัตรา
 • พลศึกษา 2 อัตรา
 • ดนตรีไทย 2 อัตรา
 • ดนตรีสากล 1 อัตรา
 • ศิลปะ 2 อัตรา
 • นาฏศิลป์ 2 อัตรา
 • อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
 • เกษตร 2 อัตรา
 • ประถมศึกษา 9 อัตรา
 • ปฐมวัย 27 อัตรา
 • จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
 • บรรณารักษ์ 1 อัตรา
 • (รวม 102 อัตรา)

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,050 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 15,800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 15800 บาท
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี 17690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 • ทดสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาค ข.)
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ภาค ค.)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา หมู่ที่ 1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17-23 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์