สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทฤษฎี
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • บุคคลภายนอก
  • มีวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีหรือเทียบเท่า สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ
 • พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์