สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ประยุกต์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์/ Software

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 3 – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์