กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17-23 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ
 • เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีววิทยา หรือเคมี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์