สำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 22 สถานพยาบาล 25 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด 22 สถานพยาบาล 25 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • จำนวน – 25 อัตรา
   • โรงพยาบาลคูเมือง 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลลำปลายมาศ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลกระสัง 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ้านกรวด 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลนาโพธิ์ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลชำนิ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลละหานทราย 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลโนนดินแดง 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลพุทไธสง 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลหนองหงส์ 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลประโคนชัย 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลสตึก 2 อัตรา
   • รพ.สต.บ้านหัววัว ตำบลเสม็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 1 อัตรา
   • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเมืองฝาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 1 อัตรา
   • รพ.สต.บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 1 อัตรา
   • รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะคำ 1 อัตรา
   • รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตำบลกลันทา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 1 อัตรา
   • รพ.สต.บ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง 1 อัตรา
   • รพ.สต.บ้านสวายสอ ตำบลบัวทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 15,000-16,500บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์