สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน(สวร.) รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร(สวร.) 8 อัตรา


สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร(สวร.) จำนวน 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเกษตร (สวร.)
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ,เทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี
 • ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ จ.กระบี่

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครสมัครด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์