กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา


กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 14 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ
 • นักพัฒนาสังคม
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ประเภทพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
 • พี่เลี้ยง
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพเฉพาะตำแหน่ง
 • ประเมินความรู้ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคล

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่หน่วยงานปฏิบัติงาน

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์