กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จำนวน 1 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตราค่า
  • ตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์