กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ 1 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราอัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ทุกสาขาวิชา
   • เพศชาย ร่างกายแข็งแรง ความสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
   • หากขนาดของสัดส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ให้ใช้ได้โดยอนุโลมเมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม
   • แพทย์หญิง ร่างกายแข็งแรง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์