วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ( ครู ) 1 อัตรา


วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ( ครู ) 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานราชการทั่วไป ( ครู )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ทั่วไป
 • สัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้
  • เขียนเแบบเครื่องกล
  • อุตสาหกรรมศิลป์ ( เขียนแบบ ช่างกลโรงงาน การผลิต เครื่องมือกล )
  • เครื่องมือกล
  • เทคนิคการผลิต
  • ช่างกลโรงงาน
  • วิศวกรรมการผลิต
  • อุตสาหกรรมเครื่องมือกล
  • วิศวกรรมอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการผลิต อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศึกษา
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
  • การจัดการการผลิต
  • วิศวกรรมนถ่ายวัสดุ ( ช่างกลโรงงาน )

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์