กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา


กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการขนส่ง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการขนส่ง ( ด้านกฎหมาย )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เจ้าพนักงานขนส่ง
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
 • ช่างตรวจสภาพรถ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ หรือช่างกลเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์