กรมการข้าว รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา


สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กรมการข้าว สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารบุคคล ชั้น 1 กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์