สำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง สังกัด 5 สถานพยาบาล 6 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา,นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจิตวิทยา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาจิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. สาขาสาธารณสุข/โภชนาการ/การแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์/เวชกิจฉุกเฉิน
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. สาขาทันตสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ปวส. สาขาทางเวชระเบียน

เงินเดือน

 • วุฒิ ปวส. – 13,800 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี – 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์