สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 20 ตำแหน่ง 73 อัตรา


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 20 ตำแหน่ง จำนวน 73 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 12 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริการ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ม.ต้น / ม.ปลาย / ปวช. / ปวท. / ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานเรียงพิมพ์ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ม.ต้น / ม.ปลาย / ปวช. / ปวท. / ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานการจัดการระบบข้อมูล 6 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์
 • พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาโสตทัศนศึกษา ,เทคโนโลยีทางการศึกษา ,การถ่ายภาพยนตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานเทคนิคออกอากาศ 3 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์ ,ไฟฟ้าสื่อสาร ,สื่อสารโทรคมนาคม
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,ทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.โท สาขาทางด้านกฎหมาย
 • พนักงานวิชาการสื่อใหม่ 5 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์.อักษรศาสตร์ .ประชาสัมพันธ์ .การตลาด ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ประกาศข่าว 4 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,สังคมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เจ้าหน้าที่กระจายเสียง 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,สังคมศาสตร์
 • เจ้าพนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,สังคมศาสตร์
 • ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ 4 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,สังคมศาสตร์
 • ผู้สื่อข่าว 13 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,สังคมศาสตร์
 • ช่างภาพโทรทัศน์ 12 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง 3 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน , โสตทัศนศึกษา ,เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
 • พนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์ 6 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
 • พิธีกรดำเนินรายการ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี – ป.โท สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,สังคมศาสตร์ ,วิทยุโทรทัศน์
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี – ป.โท สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,เทคโนโลยีการศึกษา ,เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี – ป.โท สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,สังคมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • ผู้กำกับรายการ 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี – ป.โท สาขานิเทศศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,สังคมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 12 ปี

อัตราค่าตอบแทน :

 • วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย/ปวช – 10,430 บาท
 • วุฒิ ปวส. – 13,800 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี – 18,000 บาท
 • วุฒิ ป.โท 21,000 – 25,590 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์