กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 12 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 9,000 บาท ต่อเดือน
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 9,000 บาท ต่อเดือน
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความสามารถในงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมการปกครอง (วังไชยา) กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์