คณะสถาปัตยฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี-โท สาขา ศึกษาศาสตร์/บริหารธุรกิจ
    • ต้องมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
    • ต้องมีผลคะแนนสอบวัดภาษาอังกฤษ เช่น Toeic/TU-GET/TU-STEPS
  • เงินเดือน : 21,250 – 24,630 บาท

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ส่งเอกสารที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 24 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์