ม.ราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

วิศวกรโยธา

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา/ชลประทาน/สุขาภิบาล/สำรวจ
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)
  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)
  • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 29 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์