วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการด้านสารสนเทศ 1 อัตรา


วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการด้านสารสนเทศ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 19 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริการ ( ด้านสารสนเทศ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์