กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา


กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต จังหวัด นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 24 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์