สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเป็นพนักงานองค์การมหาชน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานองค์การมหาชน 6 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 31 มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาที่เกี่ยวกับกฏหมาย

เลขานุการ

 • วุฒิการศึกษาระดับ
  • ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 3 อัตรา
   • มีผลคะแนน TOEIC 600 คะแนน
  • ป.โท ทุกสาขา จำนวน 2 อัตรา
   • มีประสบการณ์งานเลขาผู้บริหาร 3 ปี

เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาการเงิน ,บริหารธุรกิจ ,การจัดการ ,เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,บริหารข้อมูลสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่การเงิน

 • จำนวน 2 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาการเงิน ,บัญชี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรม

เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาบรรณารักษ์ ,อักษรศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์ ,ศึกษาศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทฤษฎี
 • สอบทางจิตวิทยา
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จ.นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์