กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโยธา สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ชลประทาน หรือโครงสร้าง
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,850 – 12,410 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวท. ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือวิชาอื่นๆที่กรมทางหลวงชนบทเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • ประเมินทัศนคติจากบุคลิกภาพทั่วไป

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ 9 จังหวัด อุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์