ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 11 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานปฏิด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ4
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะ

คุณสมบัติ

 • พนักงานปฏิด้านคอมพิวเตอร์ระดับ4
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
  • มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
  • มีประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม
 • พนักงานประชาสัมพันธ์ระดับ4
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนนสอบ TOEIC TOEFL IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์