มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 6 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 20,250 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
 • มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์